„МАТИОС ПИРИМАХА“ АД е сертифициран в съответствие с EN ISO 9001-2008 за изследвания, разработка, производство и търговия с огнеупорни, анти-киселинни, изолационни, строителни материали. Огнеупорни, анти-киселинни и строителни конструкции.

Също така е сертифициран с KIWA SCC **

Искате ли копие от нашите сертификати? Моля, свържете се с нас!