Водещ производител и търговец на огнеупорни материали

„МАТИОС ПИРИМАХА“ АД е специализирано в производството на огнеупорни материали и предоставя готови решения чрез своите отдели за проучване и развитие, инженерна дейност, производство, доставка, монтаж, поддръжка и услуги.

Изключително богатият на опит строителен отдел на „МАТИОС ПИРИМАХА“ АД обхваща и обслужва всички промишлени сектори, а основен фокус е производството на енергия, цимент, вар, цветни метали, стомана, стъкло, химикали и рафинерии.

„МАТИОС ПИРИМАХА“ АД е основана през 1890 г., а през 2006 г. купува „ОГНЕУПОРИ ИДЕАЛ“ АД (IDEAL REFRACTORIES S.A.). Днес дружеството е едно от най-големите производствени, търговски и строителни дружества по рода си и е единственото на територията на Гърция.

Компанията изнася продуктите си в над 50 страни и предлага цялостни решения и услуги на някои от най-големите дружества по света.

„Матиос Пиримаха“ АД притежава сертификат EN ISO 9001-2008 за проучване, развитие, производство и търговия с огнеупорни, киселиноустойчиви, изолационни, химически и строителни материали. Изгражда изолационни, киселиноустойчиви и строителни конструкции.

Продукти

Продукти

Широко продуктово портфолио от модерни, огнеупорни решения за всяка огнеупорна индустрия.

Прочетете още

Огнеупорни услуги

Огнеупорни услуги

Оставете ни инженеринг, снабдяване и изграждане на вашите огнеупорни съоръжения.

Прочетете още

Монтажни Услуги

Монтажни Услуги

Опитът на нашите хора гарантира,
че това ще бъде направено
навреме.

Прочетете още

Решения по поръчка

Решения по поръчка

Нашата гъвкавост увеличава присъствието ни зад всеки голям индустриален пазар.

Проучване и Развитие

Проучване и Развитие

Ние сме ангажирани с научни изследвания и иновации за най-високи степени.

Прочетете още

Поддръжка

Поддръжка

Нашите хора гарантират, че вашите растения ще работят с максималния си потенциал.