Τσιμεντοβιομηχανία

Η επένδυση είναι το πνεύμα της βιομηχανίας τσιμέντου

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία τσιμέντου, η Mαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. έχει αποκτήσει μια εικόνα για τις απαιτήσεις ενός επιτυχημένου εργοστασίου τσιμέντου. Όντας πλήρως ικανοί να παρέχουν λύσεις EPC για όλους τους τύπους εργοστασίων τσιμέντου, προσπαθούμε για τη βέλτιστη απόδοση του δικτύου μας Έχοντας δημιουργήσει στρατηγικούς δεσμούς με τους μεγαλύτερους ομίλους τσιμέντου στον κόσμο, έχουμε αναπτύξει εξατομικευμένες λύσεις για μια ποικιλία εφαρμογών στα εργοστάσια τσιμέντου. Οι ειδικοί μας και οι ομάδες Ε & Α αναλύουν συνεχώς τις πληροφορίες παραγωγής και τις εισροές καυσίμων για να βρουν την πιο κατάλληλη λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή. Για όλα τα εύρη των συνθηκών λειτουργίας - από ήπια έως ακραία - η Mαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. θα προσφέρει την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λύση. Παρέχουμε το υψηλής ποιότητας υλικό μας σε όλα τα μέρη των εγκαταστάσεων με επίκεντρο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας, τους βραχύτερους κύκλους επισκευής και τη βελτιωμένη παραγωγικότητα. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε τούβλα, μονολιθικά, προκατασκευασμένα τμήματα καθώς και ειδικά ανταλλακτικά για τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Πάνω βαθμίδα Κυκλώνες
 • Κάτω βαθμίδα Κυκλώνες
 • Ασβεστοποιητής
 • Riser Duct / Inlet Zone
 • Περιστροφικός Κλίβανος
 • Grate Cooler / Bull Nose / Tertiary Air / Burner

Πάνω βαθμίδα Κυκλώνες

Cyclone Lining Insulating Lining

Οι κυκλώνες αποτελούν ζωτικό τμήμα του προθερμαντή ενός εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. Η πυρίμαχη επένδυση των άνω κυκλώνων υπόκεινται σε σχετικά χαμηλά θερμικά φορτία και φορτία απόξεσης, επιτρέποντας κατά συνέπεια τη χρήση περισσότερο τετριμμένων και κατά συνέπεια οικονομικότερων λύσεων.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως δοκιμασμένα και επιτυχημένα στη τσιμεντοβιομηχανία. Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

 • IDEAL: Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα (Al2O3) με συνθέσεις βασισμένες σε calcined fireclay και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο σαμότ, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • ΜAT PLUS MC: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο σαμότ, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) ) εκτοξευόμενα υψηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (Conventional Gunning Materials) με συνθέσεις βασισμένες στο σαμότ για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT GS: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Gunning) με συνθέσεις βασισμένες στο σαμότ για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά χυτά (Insulating Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση
 • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά εκτοξευόμενα (Insulating Gunning), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση

Κάτω βαθμίδα Κυκλώνες

Cyclone Lining Raw Mill Duct Insulating Lining

Οι κυκλώνες αποτελούν ζωτικό τμήμα του προθερμαντή ενός εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. Η πυρίμαχη επένδυση των κάτω κυκλώνων, σε αντίθεση με τους άνω, υπόκεινται σε σημαντικά θερμικά φορτία και φορτία απόξεσης. Για τους λόγους αυτούς έχουμε αναπτύξει υλικά με ειδικά πρόσθετα όπως διοξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2), καρβίδιο του πυριτίου, καθώς και άλλα με εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως δοκιμασμένα και επιτυχημένα στη τσιμεντοβιομηχανία. Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

 • IDEAL: Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα (Al2O3) με συνθέσεις βασισμένες σε calcined fireclay και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, sintered μουλλίτη, βωξίτη, συνθετικές πρώτες ύλες, ζιρκονία και καρβίδιο του πυριτίου για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του κυκλώνα και του αγωγού φαρίνας (cyclone and raw meal duct hot face lining
 • MAT PLUS MC: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο σαμότ, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα υψηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (Conventional Gunning Materials) με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ και ζιρκονία, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του κυκλώνα και του αγωγού φαρίνας (cyclone and raw meal duct hot face lining)
 • MAT GS: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Gunning) με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ και συνθετικές πρώτες ύλες, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά χυτά (Insulating Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση
 • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά εκτοξευόμενα (Insulating Gunning), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση

Ασβεστοποιητής

Refractory Lining Insulating Lining

Ο ασβεστοποιητής, όπως άλλωστε προδίδει το όνομα του, είναι το υπεύθυνο εκείνο τμήμα της τσιμεντοβιομηχανίας για την ασβεστοποίηση της φαρίνας, πριν αυτή εισέλθει στον περιστροφικό κλίβανο. Η πυρίμαχη επένδυση του ασβεστοποιητή, όπως και αυτή του κάτω κυκλώνα, δέχεται σημαντικά θερμικά φορτία και φορτία απόξεσης. Για τους λόγους αυτούς έχουμε αναπτύξει υλικά με ειδικά πρόσθετα όπως καρβίδιο του πυριτίου, καθώς και άλλα με εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως δοκιμασμένα και επιτυχημένα στη τσιμεντοβιομηχανία . Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

 • IDEAL: Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα (Al2O3) με συνθέσεις βασισμένες σε calcined fireclay, μουλλίτη και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) ) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη, βωξίτη και καρβίδιο του πυριτίου για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT LG: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα υψηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (Conventional Gunning Materials) με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα υψηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (Conventional Gunning Materials) με συνθέσεις βασισμένες σε πρώτες ύλες υψηλής περιεκτικότητας σε αλουμίνα, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT GS: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Gunning) με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση (hot face lining)
 • MAT: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά χυτά (Insulating Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση
 • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά εκτοξευόμενα (Insulating Gunning), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση

Riser Duct / Inlet Zone

Riser Duct Inlet Chamber Insulating Lining

Το Riser Duct / Inlet Zone, αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ ασβεστοποιητή και του περιστροφικού κλιβάνου. Η πυρίμαχη επένδυση του Riser Duct / Inlet Zone, όπως και αυτή του κάτω κυκλώνα, δέχεται σημαντικά θερμικά φορτία και φορτία απόξεσης. Για τους λόγους αυτούς έχουμε αναπτύξει υλικά με ειδικά πρόσθετα όπως διοξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2), καρβίδιο του πυριτίου, καθώς και άλλα με εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως δοκιμασμένα και επιτυχημένα στη τσιμεντοβιομηχανία. Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

  • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, sintered μουλλίτη, βωξίτη, συνθετικές πρώτες ύλες, ζιρκονία και καρβίδιο του πυριτίου για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του riser duct και inlet chamber
  • MAT PLUS MC: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε μουλλίτη και βωξίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του riser duct και inlet chamber
  • MAT MICRON: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (ULCC – Ultra Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο sintered μουλλίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του riser duct και inlet chamberμε συνθέσεις βασισμένες στο sintered μουλλίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του riser duct και inlet chamber
  • MAT LG: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCG- Low Cement Gunning Materials) με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του riser duct
  • MAT GS: Αλουμινούχα (Al2O3) εκτοξευόμενα μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Gunning) με συνθέσεις βασισμένες σε συνθετικό μουλλίτη, καρβίδιο του πυριτίου και ζιρκονία για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του riser duct
  • MAT: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά χυτά (Insulating Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση
  • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά εκτοξευόμενα (Insulating Gunning), με συνθέσεις βασισμένες στο βερμικουλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση

Περιστροφικός Κλίβανος

Nose Ring Outlet Zone Lower Transition Zone
Burning Zone Upper Transition Zone Safety Zone
Calcination Zone Preheating Zone Burner

Ο περιστροφικός κλίβανος αποτελεί την πυρακτωμένη καρδιά της τσιμεντοβιομηχανίας. Η φαρίνα τροφοδοτείται στην είσοδο του περιστροφικού κλιβάνου και στην έξοδο του παραλαμβάνεται το υπέρθερμο κλίνκερ. Ο περιστροφικός κλίβανος αποτελείται από πολλές ζώνες, κάθε μια από τις οποίες επιβάλει στη πυρίμαχη επένδυση διαφορετικές προκλήσεις και απαιτήσεις. Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, χημικό περιβάλλον και μηχανικές καταπονήσεις οι οποίες προέρχονται όχι μόνο από την κίνηση του υλικού εντός του κλιβάνου αλλά και από τη περιστροφική κίνηση αυτού, καθώς και από τυχόν παραμορφώσεις του κελύφους λόγω φθοράς, αποτελούν τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να  αντιμετωπισθούν.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως δοκιμασμένα και επιτυχημένα στη τσιμεντοβιομηχανία. Ειδικά η σειρά MAT MICRON (ULCC) χρησιμοποιείται σε μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια του κόσμου με άνευ προηγουμένου αποτελέσματα και διάρκεια ζωής. Το ίδιο ισχύει και για τα πυρίμαχα τούβλα μας IDEAL A-63 τα οποία παρουσιάζουν εκπληκτικά αποτελέσματα σε χρήση στις εδράσεις του περιστροφικού κυλίνδρου, ενώ το MAT PLUS 60-A (LCC) το οποίο και έχει αναπτυχθεί ειδικά για kiln nose rings έχει αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα.

Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

 • IDEAL: Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα(Al2O3) με συνθέσεις βασισμένες σε calcined fireclay, μουλλίτη, βωξίτη και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του nose ring, καθώς και στις ζώνες safety, calcination και preheating
 • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη, ανδαλουσίτη και καρβίδιο του πυριτίου για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του nose ring, καθώς και της ζώνης preheating και του καυστήρα
 • MAT MICRON: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (ULCC – Ultra Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη και καρβίδιο του πυριτίου, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του nose ring καθώς και του καυστήρα
 • MAT NANO: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά μη περιέχοντα τσιμέντο (No Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση του nose ring καθώς και του καυστήρ
 • IDEAL: Μαγνησιακά πυρίμαχα τούβλα (MgO) με συνθέσεις βασισμένες στο σπινέλιο, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση των ζωνών outlet, lower και upper transition καθώς και της ζώνης καύσης

Grate Cooler & Kiln Hood

Bull Nose Kiln Hood Cooler-Hot Section
Cooler-Cool Section Horseshoe Lower Tertiary Air Duct
Upper Tertiary Air Duct Insulating Lining

Μετά την έξοδο από τον κλίβανο, το υπερθερμασμένο κλίνκερ οδηγεί στο ψύκτη σχάρας. Το ζεστό τμήμα του ψυγείου καλύπτεται από την κουκούλα και περιλαμβάνει το πέταλο και το Bull Nose, τα οποία είναι κρίσιμα μέρη και ως εκ τούτου αξίζουν τα καλύτερα υλικά. Το εμπορικό σήμα μας MAT PLUS 10 SiC M έχει τεθεί σε λειτουργία και στα δύο προαναφερθέντα μέρη, ενώ το MAT MICRON 10 SiC M στο πέταλο, από μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο με πρωτοφανή αποτελέσματα και διάρκεια ζωής.

Ένα άλλο μέρος που συνδέεται είτε με την κουκούλα του κλιβάνου είτε με το ψυγείο είναι ο τριτογενής αγωγός αέρα, ο οποίος τροφοδοτεί το θερμαντήρα με θερμά αέρια. Ορισμένες ζώνες βρίσκονται κάτω από υψηλή τριβή, λόγω της συγκέντρωσης σκόνης στο ρεύμα. Για αυτές τις ζώνες, προτείνονται υλικά που περιέχουν Ζιρκονία ή Καρβίδιο σιλικόνης.

 • IDEAL: Αλουμίνα (Al2O3) τούβλα, με σκευάσματα που βασίζονται σε πυρωμένο fireclay και mullite, χρησιμοποιούνται ως κουκούλα κλιβάνου, πιο κρύο και ζεστό κρύες τομές και επενδύσεις τριτογενούς αγωγού
 • MAT PLUS: Αλουμίνα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC), με σκευάσματα που βασίζονται σε chamotte, sintered mullite, baxite και silicon καρβίδιο, χρησιμοποιούνται ως μύτη ταύρου, κουκούλα κλιβάνου, ψυχρότερα ζεστά και κρύα τμήματα, πέταλα και τριτογενείς επενδύσεις αεραγωγών
 • MAT PLUS MC: Χρησιμοποιούνται Αλουμίνα (Al2O3) μεσαία τσιμέντα χυτά (MCC), με σκευάσματα που βασίζονται σε fireclay, mullite και βωξίτη όπως μύτη ταύρου, κουκούλα κλιβάνου, ψυχρότερα ζεστά και κρύα τμήματα και τριτογενείς επενδύσεις αεραγωγών
 • MAT MICRON: Αλουμίνα (Al2O3) εξαιρετικά χαμηλά χυτά τσιμέντου (ULCC), με σκευάσματα που βασίζονται σε σαμότ, πυροσυσσωματωμένο μούλιθο και πυρίτιο καρβίδιο, χρησιμοποιούνται ως μύτη ταύρου, κουκούλα κλιβάνου, ψυχρότερα ζεστά και κρύα τμήματα και πέταλα
 • MAT LG: Αλουμίνα (Al2O3) υλικά gunning χαμηλού τσιμέντου (LCG), με σκευάσματα βασισμένα σε πυροσυσσωματωμένο μουλίτη και καρβίδιο του πυριτίου, είναι χρησιμοποιείται ως κάλυμμα κλιβάνου και επενδύσεις τριτογενούς αγωγού
 • MAT GS: Αλουμίνα (Al2O3) μεσαίου υλικού τσιμεντοκονία (MCG), με σκευάσματα που βασίζονται σε σαμότη, βωξίτη, καρβίδιο του πυριτίου και ζιρκονία, χρησιμοποιούνται ως κουκούλα κλιβάνου, ψυχρότερο τμήμα και επενδύσεις τριτογενούς αγωγού
 • MAT: Αλουμίνα (Al2O3) μονωτικά χυτά, με συνθέσεις βασισμένες σε διογκωμένο πηλό και βερμικουλίτη, για χρήση ως μονωτικές επενδύσεις
 • MAT G: Αλουμίνα (Al2O3) μονωτικά υλικά gunning, με συνθέσεις βασισμένες σε διογκωμένο πηλό και βερμικουλίτη, για χρήση ως μονωτικές επενδύσεις