Πιστοποιήσεις

Η Mathios Refractories S.A. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN ISO 9001-2015 για έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία πυρίμαχων, αντι-οξέων, μονωτικών, δομικών χημικών δομικών υλικών. Πυρίμαχα, αντιοξειδωτικά και κατασκευές.

Επίσης είναι πιστοποιημένη με KIWA SCC**

Θέλετε αντίγραφο των πιστοποιήσεών μας; Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!