Βιομηχανία Παραγωγής Ασβέστη

Στην πρώτη γραμμή της τελειοποίησης της παραγωγής ασβέστη.

Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία ασβέστη, η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. είναι ένας από τους ειδικούς στην παροχή πυρίμαχων σχεδίων EPC για τη βιομηχανία ασβέστη. Είμαστε σε θέση να λύσουμε αποτελεσματικά τα πυρίμαχα προβλήματα επένδυσης των συνεργατών μας και να προσαρμοστούμε στους μικρούς χρόνους παράδοσης για τα υλικά που χρειάζονται. Παρέχουμε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα υπερηφάνειας σε όλα τα μέρη των φυτών, παρέχοντας τούβλα, μονολιθικά, προκατασκευασμένα τμήματα καθώς και ειδικά μέρη.

 • Κατακόρυφοι Αναγεννητικοί Κλίβανοι Παράλληλης Ροής
 • Περιστροφικοί Κλίβανοι Παραγωγής Ασβέστη

Κατανοώντας τη διαδικασία παραγωγής πίσω από τη βιομηχανία ασβέστη, η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. επικεντρώνεται στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και σε συντομότερους κύκλους επισκευής αυτών των εγκαταστάσεων.

Κατακόρυφοι Αναγεννητικοί Κλίβανοι Παράλληλης Ροής

Nose Ring Discharge Combustion Zone After Burner Chamber Upper Part
Safety Lining Combustion Zone Insulating Lining

Οι κατακόρυφοι αναγεννητικοί κλίβανοι παράλληλης ροής μετατρέπουν ασβεστολιθικά πετρώματα σε ασβέστη, μέσω διαδικασία όπτησης αυτών. Μέσω της πολυετούς ενασχόλησης μας με τη βιομηχανία ασβέστη, έχουμε αποκτήσει τεράστια εμπειρία από μεγάλα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εμπειρία μας αυτή έχει, μεταξύ άλλων, θεμελιώσει την αναγκαιότητα χρήσης της επένδυσης ασφαλείας η οποία αποτελείται από αργιλοπυριτικά τούβλα και παρεμβάλλεται μεταξύ της πυρίμαχης και της θέρμο-μονωτικής επένδυσης. Η επένδυση αυτή ασφαλείας δύναται να προστατεύσει τόσο τη θέρμο-μονωτική επένδυση όσο και το μεταλλικό κέλυφος του κλιβάνου σε περίπτωση διείσδυσης ασβέστη, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό εξαιρετικά χρονοβόρες και ακριβές διαδικασίες επισκευής.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από  τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως  δοκιμασμένα  και επιτυχημένα στη βιομηχανία του αβεστή. Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

 • IDEAL: Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα (Al2O3) ) με συνθέσεις βασισμένες σε calcined fireclay, μουλίτη, ανδαλουσίτη και βωξίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση ζωνών εισόδου, όπτησης, ασφαλείας και ψύξης (inlet, sintering, safety and cooling zone linings)
 • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση των ζωνών εισόδου και ψύξης (inlet and cooling zone linings)
 • MAT PLUS MC: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση των ζωνών εισόδου και ψύξης (inlet and cooling zone linings)
 • MAT: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά υψηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (Dense Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, για χρήση ως δακτύλιοι σφράγισης (sealing rings)
 • MAT: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά χυτά (Insulating Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, διογκωμένη άργιλο και περλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση
 • IDEAL: Μαγνησιακά πυρίμαχα τούβλα (MgO) με συνθέσεις βασισμένες στη μαγνησία και το σπινέλιο, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση των ζωνών εισόδου καύσης και όπτησης (burning and sintering zone)
 • MATH: Θέρμο-μονωτικά τούβλα, με συνθέσεις βασισμένες σε αλουμίνα και περλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση

Περιστροφικοί Κλίβανοι Παραγωγής Ασβέστη

Sintering Zone Transition Zone Calcination Zone
Preheating Zone Cooler

Οι περιστροφικοί κλίβανοι παραγωγής ασβέστη, μετατρέπουν ασβεστολιθικά πετρώματα σε ασβέστη, μέσω διαδικασία φρύξης αυτών. Ως περιστροφικοί κλίβανοι, επιβάλλουν στα πυρίμαχα υλικά τους ένα μίγμα θέρμο-μηχανικών καταπονήσεων.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από  τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως  δοκιμασμένα  και επιτυχημένα στη βιομηχανία του αβεστή. Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

 • IDEAL: Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα (Al2O3) με συνθέσεις βασισμένες σε calcined fireclay, μουλίτη, ανδαλουσίτη και βωξίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση των ζωνών προθέρμανσης, όπτησης, φρύξης και ψύξης (preheating, sintering, calcination zone and cooler)
 • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, μουλλίτη και ανδαλουσίτη για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση των ζωνών προθέρμανσης, όπτησης και transition (preheating, sintering and transition zone)
 • MAT PLUS MC: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά μέσης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (MCG – Medium Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε σαμότ, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση της ζώνης ψύξης (inlet and cooling zone linings)
 • MAT MICRON: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (ULCC – Ultra Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε sintered mullite και ανδαλουσίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση των ζωνών όπτησης, φρύξης και transition (intering, transition and calcination zone)
 • IDEAL: Μαγνησιακά πυρίμαχα τούβλα (MgO) με συνθέσεις βασισμένες στο σπινέλιο, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση ζωνών όπτησης (sintering zone)