Μελέτες

Προσαρμοσμένες πυρίμαχες λύσεις

Στη Μαθιός Πυρίμαχα αντιλαμβανόμαστε πως κάθε έργο είναι διαφορετικό και ως εκ τούτου παρουσιάζει τις δικές του προκλήσεις και απαιτήσεις.
Η ομάδα των μηχανικών μας η οποία αποτελείται από αφοσιωμένα άτομα με υψηλή εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία, είναι σε θέση να σας προτείνει τη βέλτιστη λύση τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη.
Οι υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε είναι οι κάτωθι:

 • Επιλογή των βέλτιστων υλικών για κάθε βιομηχανία και κάθε διεργασία χωριστά (είδος, ποιότητα, πάχη)
 • Θερμικές μελέτες (μελέτη μετάδοσης θερμότητας, βελτιστοποίηση συνολικού συντελεστή θερμοπερατότητας U-value μέσω συνδυασμού ιδανικού πάχους-ποιότητας υλικών)
 • Θερμική μηχανική (υπολογισμοί μεταφοράς θερμότητας, βελτιστοποίηση θερμικής μετάδοσης συναρμολόγησης (τιμή U) μέσω επιλογής σωστού συνδυασμού πάχους υλικού)
 • Σχεδιασμό για μείωση κατανάλωση καυσίμων
 • Υπολογισμό και σχεδιασμό αρμών διαστολής
 • Προετοιμασία λίστας απαραίτητων υλικών
 • Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια δύο διαστάσεων
 • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • Μελέτη έδρασης – υποστήριξης πυριμάχων επενδύσεων (διαστασιολόγηση, τοποθέτηση και συγκολλήσεις αγκυρίων, υποστηριγμάτων κτλ)
 • Επιλογή κατάλληλων χαλύβδινων πυριμάχων κραμάτων για έδραση – υποστήριξη πυριμάχων επενδύσεων
 • Υπολογισμός φορτίων που δρουν στις κατασκευές από τα πυρίμαχα καθώς και στα ίδια τα πυρίμαχα

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μελέτης τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε!
Αφήστε μας ένα μήνυμα