Χαλυβουργία

Μπορεί να είμαστε σκληροί με φωτιά, αλλά είμαστε απαλοί με χάλυβα.

Με ιστορία μεγαλύτερη των 50 χρόνων στη βιομηχανία χάλυβα, η Μαθιός Πυρίμαχα είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των συνεργατών της. Προσφέρουμε εξατομικευμένες ιδέες και λύσεις οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα στο εκάστοτε έργο, χάρη και στην ολοκληρωμένη γκάμα των πυριμάχων προϊόντων μας. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε τούβλα, μονολιθικά (μπετόν), προκατασκευασμένα τμήματα καθώς και ειδικά τμήματα, σχεδιασμένα επακριβώς για την πυρίμαχη επένδυση εργοστασίων, όπως αυτά τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

 • Tundish
 • Κάδοι δευτερογενούς μεταλλουργίας E.A.F (Φούρνος τήξης μετάλλων με βολταϊκό τόξο)
 • E.A.F (Ηλεκτρικός Φούρνος Τόξου)
 • Φούρνος Επαναθέρμανσης τύπου Pusher
Έχοντας άριστη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας της χαλυβουργίας, στη Μαθιός Πυρίμαχα, επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας λόγω βλαβών και σε συντομότερους χρόνους επισκευής

Tundish

Working Lining Permanent Lining Impact Pads
Slag Wares Insulating Lining Well Blocks

Tundishes είναι δοχεία που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία λειωμένου μετάλλου σε καλούπια. Χρησιμεύουν ως δεξαμενές λειωμένου μετάλλου που τροφοδοτούν συνεχώς τη διαδικασία χύτευσης, ενώ οι κάδοι εναλλάσονται. Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίεςθερμικό σοκ και διείσδυση τόσο του υγρού χάλυβα  όσο και των σκωριών αυτού , είναι οι κύριες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν τα πυρίμαχα υλικά τους.  Μέσω της εμπεριστατωμένης Ε & Α και της εμπειρίας εφαρμογής έχουμε αναπτύξει και συνεχώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε, κατάλληλα υλικά ειδικά για τη χαλυβουργία.

Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως  δοκιμασμένα  και επιτυχημένα στη χαλυβουργία.
Προϊόντα από τις ακόλουθες προτείνονται από τους ειδικούς μας:

 • MAT PLUS: Alumina (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC), με συνθέσεις βασισμένες σε  μουλίτη, ανδαλουσίτη, βωξίτη, πυρωσυσσωματωμένη αλουμίνακαι κορούνδιο για χρήση ως   μόνιμες επενδύσεις, επιθέματα κρούσης, είδη σκωρίας και μπλοκ φρεατίων
 • MAT MICRON: Alumina (Al 2 O 3 ) εξαιρετικά χαμηλά χυτά τσιμέντου (ULCC) , με συνθέσεις βασισμένες στο βωξίτη για χρήση ως μόνιμες επενδύσεις , επιθέματα κρούσης και είδη σκωρίας
 • MAT TUN: Μίγματα μαγνησίας (MgO), με συνθέσεις βασισμένες στη μαγνησία για χρήση ως  μόνιμες επενδύσεις

 

Κάδοι δευτερογενούς μεταλλουργίας

Filling Materials Well Blocks Metal Zone Slag Zone
Safety Lining Cover Emergency Lance Safety Lining of Slag Zone
Insulation of Cover Impact Zone

Οι κάδοι της δευτερογενούς μεταλλουργίας είναι δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και την έκχυση λειωμένων μετάλλων. Χρησιμοποιούνται σε χυτήρια (μικρές μονάδες) και στη δευτερογενή χαλυβουργία (μεγάλες μονάδες). Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, θερμικό σοκ και διείσδυση τόσο του υγρού χάλυβα όσων και των  σκωριών  αυτού, είναι οι κύριεςπροκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν τα πυρίμαχα υλικά τους. Μέσω της εμπεριστατωμένης Ε & Α και της εμπειρίας εφαρμογών έχουμε αναπτύξει και συνεχώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε, κατάλληλα υλικά ειδικά για τη χαλυβουργία. Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως  δοκιμασμένα και επιτυχημένα στη χαλυβουργία.
Προϊόντα από τις ακόλουθες γραμμές προτείνονται από τους ειδικούς μας:

 • IDEAL: Alumina (Al2O3) τούβλα, με σκευάσματα που βασίζονται σε πυρωμένο fireclay, chamotte, mullite και baxite χρησιμοποιούνται ως επένδυση ασφαλείας
 • MAT PLUS: Alumina (Al2O3) χαμηλά χυτά τσιμέντου (LCC), με συνθέσεις βασισμένες σε ανδαλουσίτη, βωξίτη, συντηγμένη αλουμίνα – σπινέλη , για χρήση καθώς και μπλοκ, κάλυμμα, λόγχη έκτακτης ανάγκης και ζώνες κρούσης
 • MAT MICRON: Alumina Al2O3) εξαιρετικά χαμηλά χυτά τσιμέντου (ULCC), με συνθέσεις βασισμένες σε ανδαλουσίτη και βωξίτη για χρήση ως ζώνες κάλυψης, λόγχης έκτακτης ανάγκης και κρούσης
 • MAT: Alumina (Al2O3) κανονικά χυτά (πυκνά), με σκευάσματα με βάση το βωξίτη για χρήση ως υλικά πλήρωσης
 • MAT (G): Alumina (Al2O3) μονωτικά χυτά & υλικά gunning, με συνθέσεις βασισμένες σε βερμικουλίτη για χρήση ως μόνωση καλύμματος
 • MAT SF: Alumina (Al2O3) αυτόνομα ροή εξαιρετικά χαμηλών χυτευμάτων τσιμέντου (SF ULCC) , με σκευάσματα βασισμένα σε πυροσυσσωματωμένη αλουμίνα για χρήση και μπλοκ
 • IDEAL: Magnesite (MgO) τούβλα, με σκευάσματα με βάση μαγνησία και άνθρακα για χρήση ως επένδυση ζώνης σκωρίας

 

E.A.F (Ηλεκτρικός Φούρνος Τόξου)

Roof - Delta Section Electrode Rings Bottom Lining Side Walls
E.B.T Lining Safety Lining Tap Hole / Runner

Ηλεκτρικοί φούρνοι τόξου (EAF) είναι μέταλλα θερμότητας και τήξης χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα. Χρησιμοποιούνται τόσο σε χυτήρια (μικρές μονάδες) όσο και σε δευτερεύουσες χαλυβουργίες (μεγάλες μονάδες). Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, θερμικό σοκ και διείσδυση υγρού χάλυβα και οι σκωρίες του, είναι οι κύριες προκλήσεις επιβληθεί στα πυρίμαχα υλικά τους. Μέσω της εμπεριστατωμένης Ε & Α και της εμπειρίας εφαρμογών έχουμε αναπτύξει και συνεχώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε, υλικά κατάλληλα ειδικά για τη χαλυβουργία.

Τα πυρίμαχα υλικά που προσφέρονται από τα MATHIOS REFRACTORIES δοκιμάζονται σε μεγάλο βαθμό και αποδεικνύονται από τον κλάδο.
Προϊόντα από τις ακόλουθες γραμμές προτείνονται από τους ειδικούς μας:

 • IDEAL: Alumina (Al2O3) τούβλα, με σκευάσματα που βασίζονται σε μουλίτη και βωξίτη για χρήση ως δακτύλιοι ηλεκτροδίων
 • MAT PLUS: Alumina (Al2O3) χαμηλά χυτά τσιμέντου (LCC), με σκευάσματα που βασίζονται σε συντηγμένη αλουμίνα, συνθετικές πρώτες ύλες και χρώμιο οξείδιο μεταλλεύματος για χρήση ως στέγες – τμήματα δέλτα, τρύπες βρύσης και δρομείς
 • IDEAL: Μαγνησίτης (MgO) τούβλα, με σκευάσματα με βάση μαγνησία, άνθρακα και οξείδιο του μετάλλου χρωμίου για χρήση ως πλευρικά τοιχώματα, επενδύσεις ασφαλείας και επενδύσεις EBT
 • MAT GUN: Magnesite (MgO) μίγματα gunning, με σκευάσματα με βάση μαγνησία για χρήση ως πλευρικό τοίχωμα

Pusher Type Reheating Furnace

Soaking Zone Charging Zone Roof / Burner Zone Preheating Zone
Outlet Zone Hearth Insulating Lining