Προθέρμανση

Πριν την έναρξη λειτουργίας μιας καινούργιας εγκατάστασης επενδυμένης με πυρίμαχα υλικά ή πριν την επανέναρξη λειτουργίας μετά από εκτεταμένη επισκευή, θα πρέπει να προηγηθεί ξήρανση – προθέρμανση των πυριμάχων της. Ο σκοπός αυτής της απαραίτητης διεργασίας είναι η αποβολή, μέσω ελεγχόμενης εξάτμισης, του νερού το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί το ενδεδειγμένο διάγραμμα προθέρμανσης, η πυρίμαχη επένδυση κινδυνεύει να υποστεί καταστροφική έκρηξη λόγω της τεράστιας και τάχιστης αύξησης του όγκου του νερού καθώς αυτό μεταβαίνει από την υγρή στην αέρια φάση. Το αποτέλεσμα μια τέτοιας έκρηξης ενδέχεται να καταστρέψει εκτός από τη πυρίμαχη επένδυση και τμήμα της εγκατάστασης αυτής καθαυτής.

Το εξειδικευμένο προσωπικού του τμήματος Ε&Α μας είναι σε θέση να υπολογίσει και να δημιουργήσει το βέλτιστο διάγραμμα προθέρμανσης της εγκατάστασης σας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε πυρίμαχης επένδυσης όσο το οικονομικό σκέλος, μιας και μια εξαιρετικά αργή διαδικασία μπορεί να είναι ασφαλής είναι όμως ταυτόχρονα και κοστοβόρος. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς πως το διάγραμμα προθέρμανσης το οποίο θα προετοιμάσουμε για εσάς θα αποτελεί τον βέλτιστο συνδυασμό ασφάλειας και κόστους.

Πέραν της δυνατότητας μας να σας προετοιμάσουμε το βέλτιστο διάγραμμα προθέρμανσης, είμαστε επίσης σε θέση να πραγματοποιήσουμε την ίδια τη προθέρμανση. Η ομάδα των ειδικών μας θα αναλάβει να μεταφέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (φορητοί καυστήρες, αντλίες, θερμοστοιχεία, καταγραφικά κτλ) στις εγκαταστάσεις σας, θα τον εγκαταστήσει στα βέλτιστα σημεία και θα πραγματοποιήσει και επιβλέψει την διεργασία από την αρχή μέχρι το τέλος ομαλά και επαγγελματικά.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ξήρανσης – προθέρμανσης τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε!
Αφήστε μας ένα μήνυμα