Θέρμο-Μονωτικά Υλικά

Τα θέρμο-μονωτικά υλικά έχουν ως σκοπό την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας προς το περιβάλλον, εισάγοντας στην πυρίμαχη επένδυση πολύ υψηλή αντίσταση θερμοδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτό η θερμότητα παραμένει εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται, στη διεργασία δηλαδή,  μειώνοντας κατά συνέπεια την κατανάλωση των καυσίμων. Σε μια εποχή όπου η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, η σημασία μιας ποιοτικής θέρμο-μονωτικής επένδυσης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Στη Μαθιός Πυρίμαχα είμαστε σε θέση να σας προμηθεύσουμε με θέρμο-μονωτικά υλικά κατάλληλα για κάθε βιομηχανική χρήση και διεργασία, τα οποία παράγονται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο με τη θερμική τους αγωγιμότητας να κυμαίνεται από 0,5 W/mK έως και 0,02 W/mK.

 

Τα θέρμο-μονωτικά υλικά με τα οποία μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Θέρμο-μονωτικά χυτά / εκτοξευόμενα – Insulating castables / gunning materials βασισμένα στην Αλουμίνα (Al2O3) (H σειρά υλικών μας MAT (G))
 • Θέρμο-μονωτικά τούβλα – Insulating firebricks βασισμένα στην Αλουμίνα (Al2O3) ανήκονται στις κατηγορίες Group 23 έως Group 32 (κατά ASTM C 155) / 125-0.5-L έως 170.1.2-L (κατά ISO 2245)
 • Θέρμο-μονωτικά τούβλα – Insulating firebricks βασισμένα στον περλίτη για θερμοκρασίες λειτουργίας από 900oC έως 1050oC / 85-L έως 100-L (κατά ISO 2245)
 • Κεραμικές ίνες – Ceramic & High Temperature Soluble Insulation Fibers για θερμοκρασίες λειτουργίας από 1260 oC έως 1430 oC. Παρέχονται στις παρακάτω μορφές:
  • Παπλώματα σε πάχη των 13, 25, 38 και 50 mm
  • Χαρτί σε πάχη από 1 έως 10 mm
  • Χύμα
  • Πλάκες σε πάχη των 6, 10, 13, 25 και 50 mm
 • Πυριτικό ασβέστιο – Calcium Silicate για θερμοκρασίες λειτουργίας από 950 o C έως 1050 o C. Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας τους σε πολύ μεγάλο εύρος πάχους, σχημάτων και μορφής όπως για παράδειγμα κυλινδρικό για επένδυση σωλήνων
 • Ειδικό Πυριτικό ασβέστιο – Special Calcium Silicateμε ιδιότητες ειδικά επιλεγμένες για συγκεκριμένες εφαρμογές (έδραση φορτίων-υψηλή μηχανική αντοχή, επαφή με υγρά μέταλλα κλπ)
 • Μικροπορώδη θέρμο-μονωτικά υλικά – Microporous insulationσε πλάκες με εξαιρετικά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα μεταξύ 0,04 έως 0,02 W/mK
 • Ορυκτοβάμβακες – Mineral fiber, για θερμοκρασίες λειτουργίας από 700 o C έως 800 o C, για χρήση κυρίως ως εξωτερική θερμομόνωση. Παρέχονται στις παρακάτω μορφές:
  • Παπλώματα σε πάχη των από 30 έως 120 mm. Υπάρχει η δυνατότητα περιέλιξης με σύρμα ή φύλλα αλουμινίου
  • Πλάκες σε πάχη από 30 έως 100 mm
  • Χύμα

Για περισσότερες πληροφορίες μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τις αφιερωμένες σε κάθε βιομηχανία ενότητες της ιστοσελίδας μας, καθώς και να κατεβάσετε τον κατάλογο μας εδώ

Πέραν της ικανότητας μας να σας προμηθεύσουμε με θέρμο-μονωτικά υλικά, η ομάδα μηχανικών της Μαθιός Πυρίμαχα μπορεί να σας συμβουλεύσει ώστε να επιλέξετε τον βέλτιστο συνδυασμό είδους και πάχους, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε την αντίσταση θερμοδιαφυγής της εγκατάστασης σας (ελαχιστοποίηση του συντελεστή θερμοπερατότητας) και κατά συνέπεια να ελαχιστοποιείστε τις απώλειες θερμότητας. Σταματήστε να δαπανάτε τους πόρους σας σε υπερβολικές θερμικές απώλειες και κατανάλωση καυσίμων. Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας και ξεκινήστε να απολαμβάνετε επαγγελματικές υπηρεσίες θέρμο-μόνωσης για την εγκατάσταση σας!