Μονάδα Απόσταξης υπό Κενό

Floor Burners
Insulating Lining Insulating Lining

Η μονάδα απόσταξης υπό κενό χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό του υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης σε περαιτέρω προϊόντα.
Τα πυρίμαχα υλικά τα οποία προσφέρονται από τη Μαθιός Πυρίμαχα είναι ευρέως δοκιμασμένα και επιτυχημένα στα διυλιστήρια . Οι ειδικοί μας προτείνουν προϊόντα από τις παρακάτω οικογένειες:

 • IDEAL: Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα (Al2O3) με συνθέσεις βασισμένες σε calcined fireclay και μουλλίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση πατώματος (floor linings)
 • MAT PLUS: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (LCC – Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες στο sintered μουλλίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση καυστήρων (burner linings)
 • MAT MICRON: Αλουμινούχα (Al2O3) χυτά εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο (ULCC – Ultra Low Cement Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε sintered μουλλίτη και βωξίτη, για χρήση ως πυρίμαχη επένδυση καυστήρων (burner linings)
 • MAT: Αλουμινούχα (Al2O3) θέρμο-μονωτικά χυτά (Insulating Castables), με συνθέσεις βασισμένες σε διογκωμένη άργιλο, βερμικουλίτη και περλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση
 • MAT G: Αλουμινούχα (Al2O3) ) θέρμο-μονωτικά εκτοξευόμενα (Insulating Guning), με συνθέσεις βασισμένες στο διογκωμένη άργιλο και περλίτη, για χρήση ως θέρμο-μονωτική επένδυση

Μονάδα Ανάκτησης Θείου - Λέβητας Θερμότητας Αποβλήτων

Refractory Lining Insulating Lining

Ο λέβητας αποβλήτων χρησιμοποιεί τις μεγάλες ποσότητες θερμότητας που παράγονται κατά τη διαδικασία Claus, για την παραγωγή ατμού υψηλής και χαμηλής πίεσης. Η πυρίμαχη επένδυση στο WHB εκτίθεται κυρίως σε θερμικό κύκλο λόγω εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας.

Τα πυρίμαχα υλικά που προσφέρονται από τη ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ δοκιμάζονται και αποδεικνύονται από τη βιομηχανία πετροχημικών σε όλο τον κόσμο. Προϊόντα από τις ακόλουθες γραμμές προτείνονται από τους ειδικούς μας:

 • MAT: Αλουμίνα (Al2O3) κανονικά χυτά (πυκνά), με σκευάσματα βασισμένα σε σαμοτ, χρησιμοποιούνται ως πυρίμαχη επένδυση
 • MAT: Αλουμίνα (Al2O3) μονωτικά χυτά, με σκευάσματα βασισμένα σε βερμικουλίτη και περλίτη, για χρήση ως μονωτική επένδυση

Μονάδα Ανάκτησης Θείου - Καυστήρας - Θάλαμος Καύσης

Burning Zone Burner Area Nozzles
Insulating Lining High Temperature Insulating Lining Low Temperature

 

Η μονάδα ανάκτησης θείου μετατρέπει το υδρόθειο, το οποίο είναι πολύ δηλητηριώδες, διαβρωτικό και εύφλεκτο, σε στοιχειακό θείο μέσω της διαδικασίας Claus. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει και, ως εκ τούτου, επιβάλλει σε πυρίμαχα, θερμοκρασίες από τουλάχιστον 1250oC για να καταστρέψει την αμμωνία που μπορεί να φτάσει σε τόσο υψηλή όσο 1500o C. Άλλες απαιτήσεις περιλαμβάνουν αντίσταση στη διάβρωση οξέος και θερμική ανακύκλωση. Καθ ‘όλη τη διάρκεια των ετών έχουμε αναπτύξει διατυπώσεις για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα τις προαναφερθείσες προκλήσεις, με κορυφαία υλικά για να ταιριάζει με το αυστηρές απαιτήσεις της βιομηχανίας πετροχημικών.

Τα πυρίμαχα υλικά που προσφέρονται από τα ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ δοκιμάζονται και αποδεικνύονται από τη βιομηχανία πετροχημικών σε όλο τον κόσμο. Προϊόντα από τις ακόλουθες γραμμές προτείνονται από τους ειδικούς μας:

 • IDEAL: Αλουμίνα (Al2O3) τούβλα, με σκευάσματα με βάση κορούνδιο, χρησιμοποιούνται ως επένδυση ζώνης καύσης
 • MAT PLUS: Αλουμίνα (Al2O3) χαμηλά τσιμέντα χυτά (LCC), με σκευάσματα βασισμένα σε συντηγμένη αλουμίνα, χρησιμοποιούνται ως ζώνη καύσης
 • MAT PLUS MC: Αλουμίνα (Al2O3) χυτά μεσαίου τσιμέντου (MCC), με σκευάσματα με βάση το κορούνδιο, χρησιμοποιούνται ως περιοχή καυστήρα επενδύσεις
 • MAT: Αλουμίνα (Al2O3) κανονικά χυτά (πυκνά), με τυποποιήσεις που βασίζονται σε πίνακα αλουμίνας, χρησιμοποιούνται ως επένδυση περιοχής καυστήρα
 • MAT MICRON: Αλουμίνα (Al2O3) εξαιρετικά χαμηλά χυτά τσιμέντου (ULCC), με σκευάσματα με βάση το κορούνδιο, χρησιμοποιούνται ως καυστήρας επενδύσεις περιοχής
 • MAT NANO: Αλουμίνα (Al2O3) χωρίς χυτά τσιμέντου, με σκευάσματα που βασίζονται σε συντηγμένη αλουμίνα, χρησιμοποιούνται ως επενδύσεις ζώνης καύσης
 • MAT RAM: Αλουμίνα (Al2O3) πλαστικά υλικά ramming, με σκευάσματα με βάση το κορούνδιο, χρησιμοποιούνται ως επένδυση ζώνης καύσης
 • MATH: Μόνωση τούβλα, με σκευάσματα με βάση αλουμίνα, για χρήση ως μονωτική επένδυση